Hội thảo “Nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0 và công bố kết quả thống kê khoa học công nghệ năm 2018”
Ngày 14/12/2018, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Cần Thơ đã tổ chức Hội thảo “Nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0 và công bố kết quả thống kê khoa học công nghệ năm 2018” nhằm cung cấp, chia sẻ thông tin, xu hướng mới trong nghiên cứu và ứng dụng Khoa học và công nghệ làm cơ sở cho các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng cũng như cung cấp các thông tin thống kê về Khoa học và công nghệ cho các cơ quan quản lý nhà nước trong việc theo dõi, đánh giá tác động Khoa học và công nghệ đối với phát triển Kinh tế- Xã hội thông qua việc thống kê, đánh giá hiệu quả ứng dụng các kết quả nghiêm cứu vào thực tiễn cuộc sống.
HỘI NGHỊ GIAO BAN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP HUYỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ LẦN THỨ XIV
Vừa qua, tại Hội trường Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều, “Hội nghị giao ban KH&CN cấp huyện thành phố Cần Thơ lần XIV” đã được tổ chức với sự phối hợp giữa Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ và Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều.
TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT THÀNH PHỐ CẦN THƠ LẦN THỨ 10 (2018 – 2019)
Nhằm thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo trong công nhân, nông dân, các nhà khoa học, nhà quản lý, đặc biệt quan tâm phong trào tuổi trẻ sáng tạo; phát hiện tài năng sáng tạo; ứng dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng. Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố Cần Thơ triển khai Kế hoạch Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố Cần Thơ lần thứ 10 (2018 – 2019) như sau:
Sự kiện Trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ Quốc tế và Hội nghị Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ năm 2018 tại thành phố Cần Thơ
Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban nhân thành phố Cần Thơ tổ chức Sự kiện Trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ Quốc tế và Hội nghị Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN năm 2018 tại thành phố Cần Thơ, từ ngày 03- 05/10/2018, trong đó hoạt động triển lãm tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ (108A đường Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ)
Cuộc thi Sáng chế năm 2018
Thực hiện Công văn số 1212/SKHCN-CN ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ về việc tham gia Cuộc thi sáng chế năm 2018, Phòng Kinh tế quận Ninh Kiều thông báo đến quý tổ chức, cá nhân để biết và tham gia Cuộc thi sáng chế năm 2018.
Kiểm tra chất lượng và nhãn hàng hóa sản phẩm điện, điện tử lưu thông trên thị trường
Vừa qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ phối hợp Phòng Kinh tế quận Ninh Kiều và một số phòng/đơn vị đã tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành về chất lượng chất lượng và nhãn hàng hóa sản phẩm điện, điện tử lưu thông trên thị trường tại một số cơ sở trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Mời đăng ký tham dự lớp tập huấn “Hướng dẫn thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ và hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ”
Phòng Kinh tế quận Ninh Kiều thông báo đến quý cơ quan,đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham dự lớp tập huấn “Hướng dẫn thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ và hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ”
Tập huấn "Quản trị tài sản trí tuệ trong các tổ chức nghiên cứu"
Nhằm tăng cường phổ biến kiến thức cho các cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý và các đối tượng có liên quan về hoạt động xác lập và quản lý quyền sở hữu trí tuệ đối với kết quả nghiên cứu, ngày 14 tháng 6 năm 2018 Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức lớp tập huấn “Quản trị Tài sản trí tuệ trong các tổ chức nghiên cứu”
Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2018
Ngày 18 tháng 5 năm 2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới
Hội thảo hỗ trợ phát triển sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
Ngày 12/6, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức Hội thảo hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57]

Video
    Đăng Nhập
© Copyright 2012 Phòng Kinh tế Quận Ninh Kiều - UBND quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: 215 Nguyễn Trãi,Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều - Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0710.3821910, Fax: 0710.321910
phongkt_ninhkieu@cantho.gov.vn