Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên” (16/08/2018)
[Lượt xem: 392]
Thực hiện Công văn số 3139/UBND-HC ngày 14 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc hưởng ứng Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên”, Phòng Kinh tế quận Ninh Kiều thông báo Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên”.

    Cuộc thi do Bộ Tư pháp tổ chức, nhằm tìm kiếm, nhân rộng các sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật. Thể lệ cuộc thi gồm các nội dung sau:

    1. Đối tượng dự thi:

     Cá nhân hoặc nhóm cá nhân là công dân Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài.

    Thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức, Ban giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc Ban Giám khảo không được phép dự thi.

    2. Chủ đề, nội dung thi tập trung vào một trong những vấn đề sau:

    - Những sáng kiến, mô hình đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho thanh, thiếu niên đang được triển khai thực hiện tại cơ quan, tổ chức, địa phương và có tác động, hiệu quả tích cực, cần tiếp tục nhân rộng.

    - Những sáng kiến, mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên mà cá nhân hoặc nhóm cá nhân đã được học tập, tham khảo kinh nghiệm hoặc qua nghiên cứu cho thấy phù hợp, hiệu quả, có thể vận dụng vào thực tiễn.

    3. Hình thức thi: thi viết

    4. Thời gian dự thi và địa chỉ nhận bài dự thi:

    Thời gian nhận bài dự thi: bắt đầu từ ngày 25/7/2018 đến hết ngày 30/10/2018 (tính theo dấu bưu điện kiểm chứng). Trên bì thư gửi bài dự thi, cần ghi rõ Bài tham gia Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên”

    Địa điểm nhận bài dự thi: Bài dự thi gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp - số 58, 60 Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội và qua email: phobiengiaoducphapluat@moj.gov.vn

     5. Giải thưởng Cuộc thi:

    Cuộc thi có cơ cấu giải thưởng dành cho cá nhân hoặc nhóm cá nhân bao gồm 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 10 giải khuyến khích và một số giải phụ.

    Thông tin liên hệ: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Phòng Quản lý công tác tiếp cận pháp luật và Tổng hợp); số điện thoại: 024.62739469, Fax: 024.62739471


    Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại file đính kèm
Huyền Trinh

File đính kèm:
The_le_2710TLBTC.pdf


Bookmark

Video
    Đăng Nhập
© Copyright 2012 Phòng Kinh tế Quận Ninh Kiều - UBND quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: 215 Nguyễn Trãi,Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều - Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0710.3821910, Fax: 0710.321910
phongkt_ninhkieu@cantho.gov.vn