Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 quận Ninh Kiều (10/04/2015)
[Lượt xem: 1218]
Triển khai Quyết định Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 quận Ninh Kiều

Vào lúc 8 giờ, ngày 09 tháng 4 năm 2015, tại Hội trường UBND quận Ninh Kiều đã công bố Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2015 của UBND thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2015 quận Ninh Kiều. Ông Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ quận ủy Ninh Kiều, Phó chủ tịch thường trực UBND quận Ninh Kiều, Chủ trì hội nghị. Đến tham dự Hội nghị: Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, thành phố Cần Thơ, Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Ninh Kiều, các phòng ban và UBND 13 phường.

 

Ông Mã Khánh Hậu, Trưởng phòng TN&MT quận, triển khai Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày 25/3/2015 


Sau khi Ông Mã Khánh Hậu triển khai Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2015 của UBND thành phố Cần Thơ, đại diện công ty tư vấn báo cáo tóm tắt nội dung Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của quận Ninh Kiều, các nội dung chủ yếu như sau:
 

TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Hiện trạng năm 2014

Quy hoạch đến măm 2020

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Cấp thành phố phân bổ (ha)

Cấp quận xác định, xác định bổ sung (ha)

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Tổng DTTN

2.926,46

100

2.926,46

2.926,46

100

1

Đất nông nghiệp

820,23

28,03

190,21

108,67

298,88

10,21

 

Trong đó: đất trồng lúa

181,23

22,1

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

2.106,23

71,97

2.736,25

-108,67

2.627,58

89,79

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

Đất thương mại, dịch vụ

156,86

 

 

182,38

182,38

 


Như vậy, từ nay đến năm 2020, diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 523,18 ha (đến năm 2020 quận Ninh Kiều không còn đất trồng lúa). Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2015, thì đất nông nghiệp là 769,28 ha, có nghĩa, trong năm 2015 người dân có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp, phù hợp với quy hoạch, có thể chuyển đổi đến 50,95 ha.

 

 Ông Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ quận ủy Ninh Kiều, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, phát biểu chỉ đạo hội nghị


Tại Hội nghị Ông Trần Tiến Dũng đã chỉ đạo các đơn vị (Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, Đài Truyền thanh quận và UBND 13 phường trên địa bàn quận) có trách nhiệm công bố rông rãi việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 quận Ninh Kiều cho người dẫn được biết.


Phương ThảoBookmark

Video
    Đăng Nhập
© Copyright 2012 Phòng Kinh tế Quận Ninh Kiều - UBND quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: 215 Nguyễn Trãi,Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều - Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0710.3821910, Fax: 0710.321910
phongkt_ninhkieu@cantho.gov.vn