Thủ tục đăng ký đối với xe máy điện đang lưu hành (25/11/2015)
[Lượt xem: 617]
Miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký đối với xe máy điện đang lưu hành chưa thực hiện thủ tục đăng ký

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tại Công văn số 5303/UBND-KT ngày 12 tháng 11 năm 2015 về việc miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký đối với xe máy điện đang lưu hành chưa thực hiện thủ tục đăng ký theo Công văn số 16139/BTC-CST ngày 02 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều có ý kiến như sau:

1. Giao Chi cục Trưởng Chi cục Thuế triển khai thực hiện việc miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký đối với xe máy điện đang lưu hành chưa thực hiện thủ tục đăng ký theo hướng dẫn của Bộ Tài chính của Công văn nêu trên.

2. Giao Trưởng Công an quận Ninh Kiều trong quá trình kiểm tra, tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện xe máy điện thực hiện đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định.

3. Đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 phường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về chính sách miễn lệ phí trước bạ khi thực hiện thủ tục đăng ký đối với xe máy điện đang lưu hành đến hết ngày 30/6/2016 (theo nội dung Công văn số 16139/BTC-CST ngày 02 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính) để nhân dân trên địa bàn biết, thực hiện.

Chi tiết xem file đính kèm./.
Phạm KiềuBookmark

Video
    Đăng Nhập
© Copyright 2012 Phòng Kinh tế Quận Ninh Kiều - UBND quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: 215 Nguyễn Trãi,Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều - Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0710.3821910, Fax: 0710.321910
phongkt_ninhkieu@cantho.gov.vn