Kiểm tra chất lượng và nhãn hàng hóa sản phẩm điện, điện tử lưu thông trên thị trường
Vừa qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ phối hợp Phòng Kinh tế quận Ninh Kiều và một số phòng/đơn vị đã tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành về chất lượng chất lượng và nhãn hàng hóa sản phẩm điện, điện tử lưu thông trên thị trường tại một số cơ sở trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Kiểm tra chất lượng và nhãn hàng hóa sản phẩm điện, điện tử lưu thông trên thị trường
Vừa qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ phối hợp Phòng Kinh tế quận Ninh Kiều và một số phòng/đơn vị đã tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành về chất lượng chất lượng và nhãn hàng hóa sản phẩm điện, điện tử lưu thông trên thị trường tại một số cơ sở trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Tập huấn phổ biến văn bản pháp quy đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu
Vừa qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức lớp tập huấn phổ biến văn bản pháp quy đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.
Kiểm định định kỳ thông dụng tại các chợ trên địa bàn quận Ninh Kiều
KIỂM ĐỊNH ĐỊNH KỲ CÂN THÔNG DỤNG SỬ DỤNG MUA BÁN TẠI CÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NINH KIỀU NĂM 2016
GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA 2016
Giải thưởng chất lượng Quốc gia (tiền thân là Giải thưởng chất lượng Việt Nam) là Giải thưởng cấp độ Quốc gia với mục đích khuyến khích doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh của Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế nâng cao chất lượng hoạt động, tạo ra nhiều sản phẩm, hàng hóa có chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và thế giới và đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Giải thưởng Chất lượng Quốc gia đã có tác động tích cực đến hoạt động của doanh nghiệp và góp phần nâng cao uy tín, khả năng cạnh tranh của hàng hóa “Sản xuất tại Việt Nam” trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế. Đến nay đã có hàng trăm doanh nghiệp trong cả nước đạt thành tích xuất sắc và nổi bật về chất lượng được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cùng nhiều doanh nghiệp nhận được Giải thưởng cao quý do Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng.
Kiểm tra Chất lượng và Nhãn hàng hóa sản phẩm đồ chơi trẻ em trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ năm 2015
Vừa qua, Phòng Kinh tế quận Ninh Kiều phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành về Chất lượng và Nhãn hàng hóa sản phẩm đồ chơi trẻ em lưu thông trên thị trường tại 05 cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận Ninh Kiều.
Kiểm tra chất lượng và nhãn hàng hóa sản phẩm hàng đóng gói sẵn trong sản xuất và lưu thông trên thị trường
Vừa qua, Phòng Kinh tế quận Ninh Kiều phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ kiểm tra liên ngành về chất lượng và nhãn hàng hóa sản phẩm hàng đóng gói sẵn trong sản xuất và lưu thông trên thị trường.
Kiểm tra chất lượng và nhãn hàng hóa sản phẩm điện, điện tử, mũ bảo hiểm lưu thông trên thị trường
Vừa qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ phối hợp Phòng Kinh tế quận Ninh Kiều và một số phòng/đơn vị đã tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành về chất lượng chất lượng và nhãn hàng hóa sản phẩm điện, điện tử, mũ bảo hiểm lưu thông trên thị trường tại một số cơ sở trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Kiểm tra chất lượng và nhãn hàng hóa sản phẩm thép làm cốt bê tông trong sản xuất và lưu thông trên thị trường tại một số cơ sở trên địa bàn quận Kinh Kiều thành phố Cần Thơ
Vừa qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ phối hợp Phòng Kinh tế quận Ninh Kiều và một số phòng/đơn vị đã tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành về chất lượng và nhãn hàng hóa sản phẩm thép làm cốt bê tông trong sản xuất và lưu thông trên thị trường tại một số cơ sở trên địa bàn quận Kinh Kiều thành phố Cần Thơ.
Kiểm tra đo lường, chất lượng đối với sản phẩm vàng lưu thông trên thị trường.
Từ ngày 09/4/2015 đến ngày 19/5/2015, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ đã tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành về đo lường và chất lượng đối với sản phẩm vàng lưu thông thị trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Trang: [1] [2]

Video
    Đăng Nhập
© Copyright 2012 Phòng Kinh tế Quận Ninh Kiều - UBND quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: 215 Nguyễn Trãi,Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều - Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0710.3821910, Fax: 0710.321910
phongkt_ninhkieu@cantho.gov.vn