Mời đăng ký tham dự lớp tập huấn “Hướng dẫn thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ và hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ” (06/07/2018)
[Lượt xem: 125]
Phòng Kinh tế quận Ninh Kiều thông báo đến quý cơ quan,đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham dự lớp tập huấn “Hướng dẫn thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ và hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ”

    Thực hiện Công văn số 594/SKHCN-CN ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ về việc phối hợp tổ chức tập huấn về sở hữu trí tuệ,

    Nhằm góp phần  phổ biến kiến thức, pháp luật và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân ở địa phương, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ dự kiến tổ chức lớp tập huấn về sở hữu trí tuệ:

    1. Thời gian: dự kiến cuối tháng 7 năm 2018

    2. Nội dung:

    - Hướng dẫn thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiêu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế/giải pháp hữu ích;

    - Hướng dẫn thủ tục hỗ trợ kinh phí đăng ký sở hữu trí tuệ và xây dựng dự án về sở hữu trí tuệ thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016 -2020.

    3. Đối tượng tham dự: doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ; các hội, đoàn thể, phòng ban; tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

    Phòng Kinh tế quận Ninh Kiều thông báo đến quý đơn vị được biết và lập danh sách đại biểu tham dự lớp tập huấn (theo mẫu kèm theo, không giới hạn số lượng tham dự) gửi về Phòng Kinh tế quận Ninh Kiều trước ngày 11 tháng 7 năm 2018 để Phòng Kinh tế tổng hợp danh sách gửi Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ.

    Mọi thông tin liên quan, đề nghị quý đơn vị liên hệ:  Phòng Kinh tế quận Ninh Kiều; Địa chỉ: số 215 Nguyễn Trãi, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TPCT; Điện thoại 0292.3821910 hoặc DĐ: 0946717709 (gặpTrinh), Email: dthtrinh@cantho.gov.vn


Huyền TrinhBookmark

Video
    Đăng Nhập
© Copyright 2012 Phòng Kinh tế Quận Ninh Kiều - UBND quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: 215 Nguyễn Trãi,Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều - Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0710.3821910, Fax: 0710.321910
phongkt_ninhkieu@cantho.gov.vn