TUẦN LỄ QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI (15-22/5) NĂM 2019 (15/05/2019)
[Lượt xem: 15]
Ngày 13/5/2019, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ đã có Công văn 22/PCTT-TKCN gửi các Thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN quận, huyện về Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (15-22/5) năm 2019.

Thực hiện Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 15-22/5 hàng năm là Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (Tuần lễ Quốc gia); thực hiện Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia năm 2019 với chủ đề “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng” tại Văn bản số 33/TWPCTT ngày 11/4/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ xây dựng kế hoạch tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia với chủ đề Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng”, bao gồm các hoạt động:

1. Hoạt động truyền thông, tuyên truyền

a) Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai;

- Hướng dẫn nâng cao kiến thức, kỹ năng về các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai cho các nhóm đối tượng cộng đồng; các mô hình, bài học cộng đồng về phòng, chống thiên tai;

- Công tác dự báo, cảnh báo thiên tai; chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm phòng, chống thiên tai tại cơ quan, cộng đồng; công tác kiểm tra xử lý vi phạm.

b) Hình thức

- Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của đơn vị mình;

- Tuyên truyền thông qua các sự kiện hưởng ứng;

- Tuyên truyền, cổ động trực quan, trực tiếp tại cơ quan và trong cộng đồng:

+ Áp phích, tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu ...

+ Tuyên truyền qua các cuộc họp cơ quan, đơn vị.

c) Khẩu hiệu tuyên truyền

- Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (15-22/5) năm 2019;

- Chung sức phòng, chống thiên tai giảm thiểu thiệt hại;

- Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, cộng đồng giúp nhau trong phòng, chống thiên tai;

- Các hộ gia đình chủ động gia cố, chằng chống nhà cửa phòng khi thiên tai xảy ra;

- Các khẩu hiệu khác phù hợp đặc điểm, tình hình thiên tai tại địa phương.

2. Tăng cường kiểm tra, rà soát và thực hiện biện pháp nâng cao an toàn cho công trình phòng, chống thiên tai; công tác phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó thiên tai tại các cấp và cộng đồng

a) Kiểm tra, rà soát và có biện pháp nâng cao an toàn cho công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn; công tác phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó thiên tai tại các cấp và cộng đồng theo phương châm 4 tại chỗ.

b) Tổ chức rà soát và cắm biển cảnh báo tại các khu vực, địa điểm có nguy cơ rủi ro thiên tai (khu vực dễ bị ngập lụt, xảy ra ngập lụt, sạt lở đất, khu vực sụt lún, sạt lở bờ sông,...).

c) Đẩy mạnh kiểm tra việc thực hiện nội dung kế hoạch phòng, chống thiên tai.

Đề nghị các đon vị triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Kết quả triển khai hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ trước ngày 31/5/2019.Tường ViBookmark
Ý kiến của bạn

Tin cùng chuyên mục

Nghị định số 160/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai. -- 18/12/2018
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố Cần Thơ -- 12/09/2018
UBND quận Ninh Kiều ban hành Quyết định số 6957/QĐ-UBND về phê duyệt Phương án ứng phó với bão mạnh. -- 22/12/2015
Bằng khen của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương. -- 07/12/2015
LỚP TẬP HUẤN, HUẤN LUYỆN PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ THẢM HOẠ VÀ SƠ CẤP CỨU TRONG CÔNG TÁC PCTT VÀ TKCN QUẬN NINH KIỀU NĂM 2015 -- 13/07/2015
Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn năm 2014 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác PCTT-TKCN năm 2015 -- 25/04/2015
THỰC HÀNH CỨU HỘ, CỨU NẠN TRÊN SÔNG TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN QUẬN NINH KIỀU NĂM 2014, TẠI PHƯỜNG TÂN AN -- 03/07/2014
LỚP TẬP HUẤN, HUẤN LUYỆN PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ THẢM HOẠ VÀ SƠ CẤP CỨU TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN QUẬN NINH KIỀU NĂM 2014 -- 03/07/2014
Chủ động phòng tránh, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra -- 15/05/2014
Chống ngập cho 5 điểm bị ngập cục bộ ở quận Ninh Kiều -- 10/04/2014
123

video
    Đăng Nhập
© Copyright 2012 Phòng Kinh tế Quận Ninh Kiều - UBND quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: 215 Nguyễn Trãi,Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều - Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0710.3821910, Fax: 0710.321910
phongkt_ninhkieu@cantho.gov.vn