Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030
Ngày 13 tháng 3 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 280/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030.
Quy định một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới trung áp
Ngày 01 tháng 3 năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 484/QĐ-UBND về Ban hành Quy định một cửa liên thông giữa điện lực và các cơ quan quản lý nhà nước trong giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới trung áp.
Điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện
Ngày 20 tháng 3 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ký ban hành Quyết định số 648/QĐ-BCT về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện.
Hướng dẫn thực hiện giá bán điện quy định tại Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ Công thương
Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ Công thương quy định về thực hiện giá bán điện, có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 10 năm 2018. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện đã phát sinh một số vướng mắc.
Cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều tại Công văn số 442/UBND-KT ngày 28 tháng 01 năm 2019 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ,
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2017
Ngày 11 tháng 3 năm 2019, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 05/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.
Một số quy định về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp
Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp thành phố Cần Thơ trong năm 2019,
Một số mức phạt tiền đối với các vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực
Căn cứ Báo cáo số 266/BC-SCT ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Sở Công thương thành phố Cần Thơ về kết quả bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp năm 2018 và kế hoạch năm 2019,
Kiểm tra, tuyên truyền giá bán lẻ điện sinh hoạt cho sinh viên và người lao động thuê trọ (đợt 1) trên địa bàn quận
Từ ngày 14 tháng 12 đến ngày 28 tháng 12 năm 2018, Phòng Kinh tế phối hợp với Điện lực Ninh Kiều và UBND các phường trên địa bàn quận kiểm tra, tuyên truyền Thông tư số 25/2018/TT-BCT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về thực hiện giá bán điện
Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 – Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110 kV
Ngày 28 tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã ký Quyết định số 3486/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 – Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110 kV.
Trang: [1] [2] [3]

Video
    Đăng Nhập
© Copyright 2012 Phòng Kinh tế Quận Ninh Kiều - UBND quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: 215 Nguyễn Trãi,Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều - Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0710.3821910, Fax: 0710.321910
phongkt_ninhkieu@cantho.gov.vn