Hướng dẫn thực hiện giá bán điện quy định tại Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ Công thương (11/02/2019)
[Lượt xem: 20]
Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ Công thương quy định về thực hiện giá bán điện, có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 10 năm 2018. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện đã phát sinh một số vướng mắc.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Do đó, ngày 28 tháng 12 năm 2018 Cục Điều tiết điện lực đã có Công văn số 2059/ĐTĐL-GP hướng dẫn thực hiện giá bán điện quy định tại Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ Công thương. Theo đó:

1. Về phương pháp tính toán tiền điện tại công tơ tổng bán buôn điện nông thôn; khu tập thể, cụm dân cư trong trường hợp đơn vị bán lẻ điện áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 3 (từ 101 đến 200 kWh) cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ đối với trường hợp chủ nhà cho sinh viên và người lao động thuê nhà để ở không thực hiện kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện theo quy định tại Điểm c, Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 25/2018/TT-BCT:

- Sản lượng điện áp dụng giá bán buôn điện cho các chủ nhà cho sinh viên và người lao động thuê nhà để ở áp dụng giá sinh hoạt bậc 3 (từ 101 đến 200 kWh) tại công tơ tổng được xác định bằng tổng sản lượng điện thương phẩm của các chủ nhà cho sinh viên và người lao động thuê nhà để ở áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 3 (từ 101 đến 200 kWh) đo đếm được tại các công tơ bán lẻ nhân với hệ số 1,1.

- Số hộ sử dụng điện sinh hoạt sau công tơ tổng là số hộ sử dụng điện có hộ khẩu thường trú và tạm trú dài hạn, thuộc phạm vi cung cấp điện của công tơ tổng được xác nhận của công an cấp xã phụ trách hộ khẩu và định mức trong hợp đồng mua bán điện ký với đơn vị bán lẻ điện trừ đi số hộ là chủ nhà cho sinh viên và người lao động thuê nhà để ở đã áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 3 (từ 101 đến 200 kWh).

- Sản lượng điện áp dụng giá bán buôn điện sinh hoạt được tính bằng tổng sản lượng điện bán buôn tại công tơ tổng trừ đi sản lượng điện áp dụng giá bán buôn mục đích khác và sản lượng điện áp dụng giá bán buôn điện sinh hoạt bậc 3 (từ 101 đến 200 kWh) cho các chủ nhà cho sinh viên và người lao động thuê nhà để ở.

- Đơn vị bán lẻ điện có trách nhiệm cung cấp bảng kê sản lượng điện thương phẩm và số hộ cho thuê nhà áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 3 (từ 101 đến 200 kWh) có xác nhận của đại diện hợp pháp của đơn vị bán lẻ điện cho bên bán buôn điện.

2. Về trách nhiệm của chủ nhà cho thuê trong việc thu tiền điện của hộ thuê nhà để ở:

- Chủ nhà cho thuê có trách nhiệm thu tiền điện của người thuê nhà theo đúng giá bán lẻ điện trong hoá đơn tiền điện hằng tháng do đơn vị bán lẻ điện phát hành.

- Căn cứ theo mức sử dụng điện thực tế của các hộ thuê nhà, chủ nhà cho thuê được phép thu hồi phần chênh lệch giữa tiền điện trong hoá đơn tiền điện hằng tháng do đơn vị bán lẻ điện phát hành và tổng tiền điện thu của người thuê nhà theo giá bán lẻ điện để bù đắp cho tổn thất điện năng, chi phí chiếu sáng và bơm nước dùng chung nhưng không được vượt quá tiền điện trong hóa đơn tiền điện do đơn vị bán lẻ điện phát hành.

3. Về điều kiện áp dụng giá bán buôn điện của đơn vị bán lẻ điện tại chợ:

Đơn vị bán lẻ điện tại chợ phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ Công thương quy định về thực hiện giá bán điện.

Xem toàn bộ nội dung Công văn số 2059/ĐTĐL-GP ở file đính kèm.


Kiều Loan

File đính kèm:
CV 2059.pdf


Bookmark
Ý kiến của bạn

Tin cùng chuyên mục


Video
    Đăng Nhập
© Copyright 2012 Phòng Kinh tế Quận Ninh Kiều - UBND quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: 215 Nguyễn Trãi,Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều - Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0710.3821910, Fax: 0710.321910
phongkt_ninhkieu@cantho.gov.vn