Quy định một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới trung áp (18/03/2019)
[Lượt xem: 31]
Ngày 01 tháng 3 năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 484/QĐ-UBND về Ban hành Quy định một cửa liên thông giữa điện lực và các cơ quan quản lý nhà nước trong giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới trung áp.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Cơ chế một cửa liên thông trong quá trình tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới trung áp theo nguyên tắc sau:

1. Điện lực quận, huyện, Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam là đơn vị đầu mối trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của khách hàng với ngành Điện và cơ quan Nhà nước, bao gồm: (i) Khảo sát hiện trường và thỏa thuận đấu nối; (ii) Thủ tục thỏa thuận hướng tuyến và cấp phép thi công với Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Phòng Quản lý đô thị; (iii) Báo cáo Sở Công Thương để thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực đối với công trình có tổng công suất >2.000kVA chưa có trong quy hoạch được duyệt; (iv) Liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường/Ủy ban nhân dân quận, huyện để thực hiện thủ tục xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; (v) Ký kết hợp đồng mua bán điện, nghiệm thu đóng điện.

2. Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ, Điện lực quận, huyện làm đầu mối tổ chức giao dịch với khách hàng theo “cơ chế một cửa” từ khi tiếp nhận yêu cầu mua điện của khách hàng đến khi ký kết hợp đồng mua bán điện và cấp điện cho khách hàng, hướng dẫn khách hàng thực hiện các thủ tục đầu tư và xây dựng công trình cấp điện. Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ, Điện lực quận, huyện làm đầu mối chủ động luân chuyển hồ sơ của khách hàng đến cơ quan Nhà nước, tiếp nhận hồ sơ xử lý từ cơ quan Nhà nước để chuyển trả khách hàng, thông báo kết quả xử lý và phối hợp với khách hàng trong quá trình khảo sát, nghiệm thu tại hiện trường theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước.

3. Các công việc liên quan đến trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của Cơ quan Nhà nước về hướng dẫn thủ tục thực hiện, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ, Điện lực quận, huyện. Các cơ quan Nhà nước chuyển kết quả xử lý, các vướng mắc (nếu có) về Bộ phận Một cửa của Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ, Điện lực quận, huyện đầu mối để trả lời khách hàng thông qua cơ chế một cửa liên thông/điện thoại/email. Các văn bản, thông báo,... của cơ quan Nhà nước gửi cho khách hàng trong quá trình giải quyết thủ tục cũng được chuyển đồng thời cho Bộ phận Một cửa để theo dõi, phối hợp trong quá trình giải quyết.

Toàn bộ thủ tục và quy trình thực hiện cấp điện qua lưới trung áp được công khai trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng Công ty Điện lực miền Nam tại địa chỉ: www.cskh.evnspc.vn để các cá nhân, tổ chức đề nghị cấp điện qua lưới trung áp thuận tiện trong giao dịch, theo dõi và được lưu trữ tại Bộ phận Một cửa của Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ, Điện lực quận, huyện để phục vụ kiểm tra, giám sát.

Khách hàng giám sát tiến độ giải quyết các thủ tục của cơ quan Nhà nước và Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ, Điện lực quận, huyện thông qua việc theo dõi tiến trình giải quyết trên Website Chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Nam. Điện lực quận, huyện, Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức nhắn tin SMS cho khách hàng để thông báo việc đã tiếp nhận dịch vụ và hẹn thời gian thực hiện, tiến độ giải quyết liên quan đến các thủ tục thực hiện của Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ và cơ quan Nhà nước để khách hàng theo dõi và chủ động phối hợp trong quá trình giải quyết dịch vụ.

Các trường hợp giải quyết chậm tiến độ, khách hàng có thể phản ánh đến Bộ phận Một cửa hoặc trực tiếp trên đường dây nóng của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ (số điện thoại: 0292.3.817696). Các cơ quan Nhà nước và Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ, Điện lực quận, huyện phải gửi thư xin lỗi khách hàng nếu giải quyết chậm tiến độ theo mẫu Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (theo mẫu số 04 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ) và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nếu không khắc phục kịp thời.

Xem toàn bộ nội dung Quy định một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn thành phố Cần Thơ ở file đính kèm.
Kiều Loan

File đính kèm:
Kem QD 484.signed.pdf


Bookmark
Ý kiến của bạn

Tin cùng chuyên mục


Video
    Đăng Nhập
© Copyright 2012 Phòng Kinh tế Quận Ninh Kiều - UBND quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: 215 Nguyễn Trãi,Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều - Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0710.3821910, Fax: 0710.321910
phongkt_ninhkieu@cantho.gov.vn