Phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2019 (02/04/2019)
[Lượt xem: 18]
Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 5106/QĐ-BCT về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2019.

Theo Quyết định, đơn vị chủ trì Chương trình có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện hiệu quả các Đề án được phê duyệt theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ và huy động phần đóng góp của doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành.

 2. Hướng dẫn, tạo điều kiện, lựa chọn các doanh nghiệp có uy tín, có năng lực sản xuất, kinh doanh, xúc tiến thương mại thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia thực hiện Đề án.

 3. Gửi công văn mời doanh nghiệp tham gia, đăng tải thư mời trên Trang thông tin điện tử của Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương, của đơn vị chủ trì, của Sở Công Thương (đối với đơn vị chủ trì là cơ quan Xúc tiến thương mại địa phương) và đăng tin mời doanh nghiệp trên ít nhất 01 phương tiện thông tin đại chúng tối thiểu 30 ngày trước ngày diễn ra sự kiện.

Bên cạnh đó, đơn vị tham gia Chương trình có trách nhiệm: Thực hiện nghiêm túc nội quy của Ban Tổ chức Chương trình; cử nhân sự phù hợp và chịu toàn bộ trách nhiệm về nhân sự được cử tham gia đối với hoạt động xúc tiến thương mại tại nước ngoài; nộp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Quyết định số 5106/QĐ-BCT có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chi tiết Danh mục phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2019 xem tại file đính kèm./.


Tường ViBookmark
Ý kiến của bạn

Tin cùng chuyên mục


video
    Đăng Nhập
© Copyright 2012 Phòng Kinh tế Quận Ninh Kiều - UBND quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: 215 Nguyễn Trãi,Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều - Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0710.3821910, Fax: 0710.321910
phongkt_ninhkieu@cantho.gov.vn