Đặc điểm sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của gà Tàu Vàng (23/04/2013)
[Lượt xem: 1871]
Gà Tàu Vàng là giống gà bản địa của một số tỉnh phía Nam có khả năng tự kiếm thức ăn ngoài môi trường. Hiện giống gà này đang tập trung ở một số tỉnh như Tiền Giang, Long An, Bình Dương, Tây Ninh.

Tác giả Đỗ Võ Anh Khoa (Bộ Môn chăn nuôi, Khoa NN&SHUD, trường Đại học Cần Thơ) đã tiến hành nghiên cứu với mục đích đánh giá khả năng tăng trưởng và tiêu tốn thức ăn của hai dòng gà Tàu Vàng được chọn lọc tại trường Đại học Cần Thơ.

Thí nghiệm sử dụng thức ăn của Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam loại thức ăn có gà long màu theo giai đoạn phát triển. Trong giai đoạn từ 1-30 ngày tuổi, gà được cho ăn thức ăn số 1312 dạng miếng chứa 20% đạm, 2.5% béo, 5% xơ, 0.85% phốt pho, 0.95% canxi, muối 0.2-0.5%, năng lượng 2900 kcal/kg ME, 110 max mg/kg oxytetraxiclin và 14% ẩm độ. Từ 31 ngày tuổi đến xuất chuồng (tuần tuổi thứ 13), gà được cho ăn thức ăn số 1324 dạng viên chứa 16% đạm, 2.5% chất béo, 5% xơ, 0.7% phốt pho, 1.2% canxi, muối 0.2-0.5%, 3000 kcal/kg ME và ẩm độ.

Trong giai đoạn úm 1-5 tuần tuổi, gà thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên gồm hai nghiệm thức tương ứng với hai dòng CTU-LA01 và CTU-BT02 và 3 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại là 60 con.

Trong giai đoạn sinh trưởng 7-12 tuần tuổi được chọn lọc và bố trí thừa số hai nhân tố 1 là dòng gà và nhân tố 2 là giới tính được nuôi riêng trên lồng cá thể có máng ăn và uống riêng biệt, mỗi gà là một đơn vị thí nghiệm. Tất cả thí nghiệm được nuôi tại Chăn nuôi Thực nghiệm Hòa An, trường ĐH Cần Thơ.

Các chỉ tiêu khảo sát gồm khối lượng, tăng trọng, tiêu tốn thức ăn và hệ số chuyển hóa thức ăn của gà ở các tuần tuổi và các giai đoạn tuổi.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong giai đoạn úm từ 1-5 tuần tuổi dòng gà CTU-LA01 có sức tăng trọng cao hơn và hệ số chuyển hóa thức ăn thấp hơn dòng gà CTU-BT01. Lúc 5 tuần tuổi, gà Tàu Vàng có thể đạt khối lượng 356,11 g/con, tăng trọng 12,14 g/ngày, tiêu thụ thức ăn 37,04 g/ngày và hệ số chuyển hóa thức ăn 3,16 khi được nuôi với khẩu phần 20% đạm và 2900 kcal/kg ME. Trong giai đoạn này hệ số chuyển hóa thức ăn của gà Tàu Vàng là 2,42. Tuy nhiên, trong giai đoạn sinh trưởng, dòng gà CTU-BT01phát triển tốt hơn dòng gà CTU-LA01. Tại thời điểm xuất chuồng lúc 13 tuần tuổi thì khối lượng của hai dòng gà tương đương nhau (1677-1678 g/con), con trống nặng 1839g và con mái nặng 1516g. Hệ số chuyển hóa thức ăn trong giai đoạn sinh trưởng 6-13 tuần tuổi là 3,8. Giới tính cũng có ảnh hưởng đến sức tăng trọng của gà và con trống luôn tăng tọng cao hơn con mái.


Chà My
TC NN&PTNN, kỳ 2 - tháng 8/2012Bookmark
Ý kiến của bạn

Tin cùng chuyên mục


video
    Đăng Nhập
© Copyright 2012 Phòng Kinh tế Quận Ninh Kiều - UBND quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: 215 Nguyễn Trãi,Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều - Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0710.3821910, Fax: 0710.321910
phongkt_ninhkieu@cantho.gov.vn