Hội đồng giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện và thẩm định nội dung và kinh phí thực hiện dự án "Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trồng dưa lưới tại địa bàn quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ"
Vừa qua, Phòng Kinh tế quận Ninh Kiều đã tổ chức hội đồng giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện và thẩm định nội dung và kinh phí thực hiện dự án "Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trồng dưa lưới tại địa bàn quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ" do ThS. Trương Quốc Ánh là chủ nhiệm, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam làm cơ quan chủ trì.
Hội đồng nghiệm thu đề tài "Hiện trạng và giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và giảm thiểu ô nhiễm môi trường do các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận Ninh Kiều"
Vừa qua, Phòng Kinh tế quận Ninh Kiều đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài "Hiện trạng và giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và giảm thiểu ô nhiễm môi trường do các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận Ninh Kiều" do Bác sĩ Lưu Hoàng Việt làm chủ nhiệm, Trung tâm Y tế quận Ninh Kiều làm cơ quan chủ trì
Hội nghị nghiệm thu dự án "Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý, theo dõi và đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ"
Trong năm 2017, Phòng Kinh tế quận Ninh Kiều đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu dự án "Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý, theo dõi và đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ"
Hội nghị nghiệm thu dự án "Xây dựng mô hình phường toàn diện phòng, chống các loại tội phạm, truy quét tệ nạn xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ"
Vừa qua, Phòng Kinh tế quận Ninh Kiều đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu dự án "Xây dựng mô hình phường toàn diện phòng, chống các loại tội phạm, truy quét tệ nạn xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ"
Hội đồng nghiệm thu đề tài "Sưu tầm, nghiên cứu lịch sử, đề xuất giải pháp quản lý Đình thần Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ"
Vừa qua, Phòng Kinh tê quận Ninh Kiều tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài "Sưu tầm, nghiên cứu lịch sử, đề xuất giải pháp quản lý Đình thần Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ"do TS Trần Văn Nam làm chủ nhiệm, trường Cao đăng Văn hóa nghệ thuật Cần Thơ làm cơ quan chủ trì.
Hội nghị nghiệm thu đề tài "Xây dựng các khu phố chuyên doanh trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ"
Vừa qua, Phòng Kinh tế quận Ninh Kiều đã tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài “Xây dựng các khu phố chuyên doanh trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ”do PGS.TS. Bùi Văn Trịnh – TS. Nguyễn Quốc Nghi làm chủ nhiệm, Trường Đại học Cần Thơ làm cơ quan chủ trì
Dự án "Xây dựng mô hình phường toàn diện phòng, chống các loại tội phạm, truy quét tệ nạn xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ"
Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng mô hình phường toàn diện phòng, chống các loại tội phạm, truy quét tệ nạn xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân tại địa bàn quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.
Dự án "Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý, theo dõi và đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ"
Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng hệ thống dữ liệu để theo dõi, đánh giá hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa và thiết kế bản tin dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Đề tài "Xây dựng các khu phố chuyên doanh trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ"
Mục tiêu của đề tài là khảo sát tình hình hoạt động của các khu phố chuyên doanh và tìm hiểu một số mô hình hoạt động các khu phố chuyên doanh thành công ở các địa phương, quốc gia khác, đánh giá nhu cầu về hoạt động các khu phố chuyên doanh từ ý kiến đóng góp của các đối tương tham gia vào hoạt động của các khu phố chuyên doanh. Từ đó, đề xuất hệ thống các giải pháp phát triển các khu phố chuyên doanh gắn liền với việc đảm bảo đặc trưng, an ninh an toàn, văn minh thương mại trên địa bàn quận Ninh Kiều.
Đề tài "Nâng cao chất lượng dịch vụ công viên trên địa bàn Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ"
Mục tiêu của đề tài là phân tích hiện trạng hoạt động và nhu cầu sử dụng dich vụ công viên trên địa bàn quận Ninh Kiều nhằm xây dựng kế hoạch phát triển các dịch vụ công viên và nâng cao hiệu quả hoạt động của các công viên.
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

video
    Đăng Nhập
© Copyright 2012 Phòng Kinh tế Quận Ninh Kiều - UBND quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: 215 Nguyễn Trãi,Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều - Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0710.3821910, Fax: 0710.321910
phongkt_ninhkieu@cantho.gov.vn