Tập huấn pháp luật về an toàn bức xạ
Nhằm triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về năng lượng nguyên tử; hướng dẫn tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ thực thi những quy định của pháp luật có liên quan, Sở Khoa học và công nghệ tổ chức lớp tập huấn “Pháp luật về an toàn bức xạ”
Ra mắt Trung tâm Thông tin Năng lượng nguyên tử Việt Nam
Trung tâm thông tin năng lượng nguyên tử sẽ là nơi cung cấp các thông tin đầy đủ, trình bày các vấn đề rất phức tạp của điện hạt nhân theo cách thức rất dễ hiểu cho học sinh và người tham quan.
Trang: [1]

    Đăng Nhập
© Copyright 2012 Phòng Kinh tế Quận Ninh Kiều - UBND quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: 215 Nguyễn Trãi,Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều - Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0710.3821910, Fax: 0710.321910
phongkt_ninhkieu@cantho.gov.vn