Xét chọn cơ quan chủ trì đề tài “Xây dựng các khu phố chuyên doanh trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ” (07/10/2014)
[Lượt xem: 825]
Ngày 30/9/2014, Phòng Kinh tế quận Ninh Kiều đã thành lập hội đồng tư vấn xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài “Xây dựng các khu phố chuyên doanh trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ” do PGS.TS Bùi Văn Trịnh, trường Đại học Cần Thơ làm chủ nhiệm

Mục tiêu của đề tài là khảo sát tình hình hoạt động của các khu phố chuyên doanh và tìm hiểu một số mô hình hoạt động của các khu phố chuyên doanh thành công ở các địa phương, quốc gia khác, đánh giá nhu cầu về hoạt động các khu phố chuyên doanh từ ý kiến đóng góp của các đối tượng tham gia vào hoạt động của các khu phố chuyên doanh. Từ đó, đề xuất hệ thống các giải pháp phát triển các khu phố chuyên doanh gắn liền với việc đảm bảo đặc trưng, văn minh thương mại, văn minh đô thị trên địa bàn quận Ninh Kiều.

Để đáp ứng các mục tiêu đề ra, Ban chủ nhiệm đề tài sẽ tiến hành thực hiện các nội dung như:

- Nghiên cứu lý luận về yêu cầu, vai trò, lợi ích của việc phát triển khu phố chuyên doanh gắn với phát triển kinh tế, xã hội.

- Phân tích thực trạng hoạt động các khu phố chuyên doanh trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

- Đánh giá nhu cầu về hoạt động các khu phố chuyên doanh từ ý kiến đóng góp của các đối tượng tham gia vào hoạt động của các khu phố chuyên doanh trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

- Đề xuất hệ thống giải pháp phát triển các khu phố chuyên doanh.

- Xây dựng đề án phát triển các khu phố chuyên doanh trên địa bàn quận ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần giúp lãnh đạo quận Ninh Kiều quy hoạch phát triển các khu phố chuyên doanh nhằm phát triển thương mại kết hợp phát triển du lịch. Tạo bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại. Hội đồng xét chọn đã nhất trí thông qua đề tài.
Huyền TrinhBookmark

    Đăng Nhập
© Copyright 2012 Phòng Kinh tế Quận Ninh Kiều - UBND quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: 215 Nguyễn Trãi,Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều - Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0710.3821910, Fax: 0710.321910
phongkt_ninhkieu@cantho.gov.vn