Kiểm tra tra liên ngành về đo lường, chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường tại một số cơ sở trên địa bàn quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ (18/11/2014)
[Lượt xem: 898]
Vừa qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ phối hợp với phòng Kinh tế quận Ninh Kiều và một số phòng/đơn vị khác tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành về đo lường, chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường tại một số cơ sở trên địa bàn quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ.

Đợt kiểm tra nhằm tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về tiêu chuẩn cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xăng đầu; phát hiện, ngăn ngừa các vi phạm pháp luật về lĩnh vực đo lường và chất lượng xăng dầu; tăng cường quản lý nhà nước và bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng, góp phần đảm bảo an ninh kinh tế, an toàn xã hội.

Thành phần đoàn kiểm tra gồm: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ, Chi cục Quản lý Thị trường thành phố Cần Thơ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý Kinh tế và Chức vụ - Công an thành phố Cần Thơ  và Cán bộ phòng Kinh tế các quận huyện để tiến hành kiểm tra.

Đoàn đã kiểm tra một số cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quận Ninh Kiều, kết quả cho thấy các cột đo điều đạt yêu cầu về đo lường, đã được kiểm định và còn hiệu lực thời gian kiểm định. Về chất lượng đoàn đã lấy 01 mẫu xăng không chì về thử nghiệm. Kết quả thử nghiệm của Trung tâm kỹ thuật Cần Thơ, mẫu thử nghiệm đã đạt chất lượng theo quy định tại QCVN 01: 2009/BKHCN và Thông tư số 14/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc sửa đổi, bổ sung điều 1 Thông tư số 20/2009/TT-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học”.
Một số hình ảnh về đoàn kiểm tra xăng dầu


 
 
 
 

Huyền TrinhBookmark
Ý kiến của bạn

    Đăng Nhập
© Copyright 2012 Phòng Kinh tế Quận Ninh Kiều - UBND quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: 215 Nguyễn Trãi,Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều - Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0710.3821910, Fax: 0710.321910
phongkt_ninhkieu@cantho.gov.vn