Kiểm tra chất lượng và nhãn hàng hóa sản phẩm điện - điện tử, mũ bảo hiểm lưu thông trên thị trường (21/07/2016)
[Lượt xem: 296]
Vừa qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ phối hợp Phòng Kinh tế quận Ninh Kiều và một số phòng/đơn vị đã tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành về chất lượng và nhãn hàng hóa sản phẩm điện, điện tử, mũ bảo hiểm lưu thông trên thị trường tại một số cơ sở trên địa bàn quận Ninh Kiều.

Thành phần đoàn kiểm tra gồm: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ, Chi cục Quản lý Thị trường thành phố Cần Thơ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý Kinh tế và Chức vụ - Công an thành phố Cần Thơ  và Cán bộ phòng Kinh tế các quận huyện để tiến hành kiểm tra.

Nội dung của đợt kiểm tra gồm: kiểm tra việc thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa; Kiểm tra việc thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, gắn dấu hợp quy theo quy định; Kiểm tra về chất lượng. lấy mẫu để kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn quốc gia QCVN 02:2008/BKHCN, QCVN 04:2009/BKHCN, QCVN 09:2012/BKHCN và kiểm tra các nội dung khác có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra 04 cơ sở kinh doanh hàng điện, điện tử  và 05 cửa hang kinh doanh mũ bảo hiểm trên địa bàn quận Ninh Kiều. Đoàn đã lấy 02 mẫu mũ bảo hiểm và 02 mẫu sản phẩm điện, điện tử về kiểm tra chất lượng.

Nhìn chung, các cửa hàng có lưu giữ hồ sơ công bố hợp quy, tuy nhiên còn 01 vài cửa hàng lưu giữ hồ sơ chưa đầy đủ. Về nhãn hàng hóa, đa số các cửa hàng đều chấp hành nghiêm chỉnh theo quy định của nhà nước.

Đối với trường hợp chưa lưu giữa hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ, Đoàn đã nhắc nhở và yêu cầu chủ cửa hàng liên hệ với nhà cung cấp để đổi lại hàng hóa hoặc bổ sung dấu hợp quy, hồ sơ công bố hợp quy cho phù hợp.

 Trong thời gian tới Đoàn sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật đối với nhãn hàng hóa và chất lượng sản phẩm hàng hóa cho các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh. Đồng thời tăng cường công tác thanh, kiểm tra đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường, các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm bắt buộc phải chứng nhận hợp quy nói chung, đối với sản phẩm điện, điện tử, mũ bảo hiểm nói riêng.


Huyền TrinhBookmark

    Đăng Nhập
© Copyright 2012 Phòng Kinh tế Quận Ninh Kiều - UBND quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: 215 Nguyễn Trãi,Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều - Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0710.3821910, Fax: 0710.321910
phongkt_ninhkieu@cantho.gov.vn