Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ (30/07/2015)
[Lượt xem: 670]
Vừa qua, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thành phố Cần Thơ phối hợp với Phòng Kinh tế quận Ninh Kiều và các đơn vị khác đã tổ chức đoàn thanh tra Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ.

Mục đích thanh tra nhằm Phát hiện kịp thời và xử lý đúng pháp luật các vi phạm qui định của Nhà nước trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản.

Đánh giá một cách tổng thể công tác quản lý nhà nước và việc chấp hành các qui định pháp luật của đối tượng thanh tra, phát hiện những bất cập trong công tác quản lý nhà nước để kịp thời sửa đổi, bổ sung; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực thanh tra.

Tăng cường sự phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng sản phẩm nông lâm thủy sản giữa các Sở, ngành địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Đoàn đã kiểm tra một số cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn quận Ninh Kiều. Qua kết quả kiểm tra cho thấy, Đa số các cơ sở thực hiện tốt điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh và bảo quản sản phẩm nông lâm thủy sản. Tuy nhiên, còn một số cơ sở kiểm tra thực tế tại cơ sở chưa thực hiện tốt việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Đoàn cũng đã nhắc nhở và đề xuất xử lý vi phạm hành chính. Ngoài ra, Đoàn cũng đã lấy mẫu để kiểm tra chất lượng (khi có kết quả sẽ thông báo cho cơ sở).

Một số hình ảnh của Đoàn Thanh tra:
Tường ViBookmark
Ý kiến của bạn

    Đăng Nhập
© Copyright 2012 Phòng Kinh tế Quận Ninh Kiều - UBND quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: 215 Nguyễn Trãi,Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều - Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0710.3821910, Fax: 0710.321910
phongkt_ninhkieu@cantho.gov.vn