Thông tư số 117/2018/TT- BTC ngày 28 tháng 11 năm 2018 của bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 279/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
Ngày 28 tháng 11 năm 2018 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.
 

Hội thảo “Nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0 và công bố kết quả thống kê khoa học công nghệ năm 2018”
Ngày 14/12/2018, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Cần Thơ đã tổ chức Hội thảo “Nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0 và công bố kết quả thống kê khoa học công nghệ năm 2018” nhằm cung cấp, chia sẻ thông tin, xu hướng mới trong nghiên cứu và ứng dụng Khoa học và công nghệ làm cơ sở cho các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng cũng như cung cấp các thông tin thống kê về Khoa học và công nghệ cho các cơ quan quản lý nhà nước trong việc theo dõi, đánh giá tác động Khoa học và công nghệ đối với phát triển Kinh tế- Xã hội thông qua việc thống kê, đánh giá hiệu quả ứng dụng các kết quả nghiêm cứu vào thực tiễn cuộc sống.
 

Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030
Ngày 13 tháng 3 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 280/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030.
 

TUẦN LỄ QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI (15-22/5) NĂM 2019
Ngày 13/5/2019, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ đã có Công văn 22/PCTT-TKCN gửi các Thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN quận, huyện về Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (15-22/5) năm 2019.
 

Kiểm tra chất lượng và nhãn hàng hóa sản phẩm điện - điện tử, mũ bảo hiểm lưu thông trên thị trường
Vừa qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ phối hợp Phòng Kinh tế quận Ninh Kiều và một số phòng/đơn vị đã tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành về chất lượng và nhãn hàng hóa sản phẩm điện, điện tử, mũ bảo hiểm lưu thông trên thị trường tại một số cơ sở trên địa bàn quận Ninh Kiều.
 

Quyết định số 1847/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ.
Ngày 27-12, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1847/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ. Đề án này hướng đến việc nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội.
 

Thủ tục đăng ký đối với xe máy điện đang lưu hành
Miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký đối với xe máy điện đang lưu hành chưa thực hiện thủ tục đăng ký
 

Hôm nay
Thời tiết

27oC

Độ ẩm: 94%
Tốc độ gió: 5 km/hkm/h
Cập nhật lúc 01:30:00
ngày 2019-10-21

 
Tỷ giá:
CAD =
VND
USD =
VND
GBP =
VND
EUR =
VND
AUD =
VND
HKD =
VND
JPY =
VND
(Nguồn Eximbank)
Video
    Đăng Nhập
© Copyright 2012 Phòng Kinh tế Quận Ninh Kiều - UBND quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: 215 Nguyễn Trãi,Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều - Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0710.3821910 - 0710.3769698 - 0710.3815565, Fax: 0710.321910
phongkt_ninhkieu@cantho.gov.vn
Lượt truy cập: