Quỹ Bảo vệ môi trường triển khai chương trình cho vay vốn với lãi suất ưu đãi năm 2015. (09/09/2015)
[Lượt xem: 780]
Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 941/QBVMT-TDKTT ngày 22/5/2015 về việc cho vay vốn với lãi suất ưu đãi năm 2015.

Quỹ Bảo vệ môi trường được thành lập ngày 26/06/2002 theo Quyết định 82/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm hỗ trợ tài chính cho các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư bảo vệ môi trường trên toàn quốc.

Thông tin chương trình cho vay vốn với lãi suất ưu đãi năm 2015, như sau:

1.     Lãi suất cho vay: 3.6%/năm, cố định trong thời gian vay.

2.     Thời hạn vay: tối đa 10 năm đối với 01 dự án.

3.     Mức vay vốn: tối đa 70% tổng mức đầu tư dự án.

4.     Lĩnh vực ưu tiên cho vay:

-         Xử lý chất thải công nghiệp (khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp);

-         Xử lý nước thải, khí thải;

-         Xử lý rác thải sinh hoạt;

-         Triển khai công nghệ sạch, thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng, sản xuất các sản phẩm bảo vệ môi trường;

-         Xã hội hóa thu gom rác thải.

 

Để biết thông tin chi tiết, Quý đơn vị liên hệ qua địa chỉ: Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam-Tầng 6, tòa nhà Nhà xuất bản Bản đồ số 85 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 043.9429 734             Fax: 043.942 6329

Email: haiyen21187@gmail.com


Tường Vi



Bookmark





Video
    Đăng Nhập
© Copyright 2012 Phòng Kinh tế Quận Ninh Kiều - UBND quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: 215 Nguyễn Trãi,Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều - Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0710.3821910, Fax: 0710.321910
phongkt_ninhkieu@cantho.gov.vn