Đại hội các cấp Hội Chữ thập đỏ (25/11/2015)
[Lượt xem: 766]
Hỗ trợ tổ chức Đại hội các cấp Hội Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thực hiện Công văn số 49-CV/QU ngày 02 tháng 11 năm 2015 của Quận ủy Ninh Kiều về việc chỉ đạo tổ chức Đại hội các cấp Hội Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2016 – 2021 ,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều có ý kiến như sau:

1. Giao Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận, Trưởng Đài Truyền thanh quận, Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị quận, Chủ tịch UBND các phường thực hiện tốt công tác tuyên truyền Đại hội các cấp Hội Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2016 – 2021 , nhất là tuyên truyền các hoạt động nhân đạo và các phong trào thi đua do Hội Chữ thập đỏ phát động chào mừng Đại hội các cấp Hội Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2016 – 2021 .

2. Giao Chủ tịch UBND các phường tùy theo tình hình thực tế của địa phương tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt, nhất là quan tâm hỗ trợ kinh phí để Hội Chữ thập đỏ tiến hành Đại hội đạt kết quả.

Nhận được Công văn này, đề nghị Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường tổ chức thực hiện.

              Chi tiết xem file đính kèm./.
Phạm KiềuBookmark

Video
    Đăng Nhập
© Copyright 2012 Phòng Kinh tế Quận Ninh Kiều - UBND quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: 215 Nguyễn Trãi,Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều - Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0710.3821910, Fax: 0710.321910
phongkt_ninhkieu@cantho.gov.vn