Tạm dừng việc thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô (22/09/2016)
[Lượt xem: 294]
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tại Công văn số 6117/UBND-KT ngày 29 tháng 12 năm 2015 về việc tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều có ý kiến như sau:

1. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 phường triển khai và thực hiện việc tạm dừng việc thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn quận kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

2. Giao Chi cục Trưởng Chi cục Thuế quận Ninh Kiều, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch quận Ninh Kiều theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị chỉ đạo, phối hợp với xe mô tô, Giấy chứng nhận miễn thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô…;đồng thời tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo, giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan (nếu có).

Chi tiết xem file đính kèm


Tường ViBookmark

Video
    Đăng Nhập
© Copyright 2012 Phòng Kinh tế Quận Ninh Kiều - UBND quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: 215 Nguyễn Trãi,Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều - Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0710.3821910, Fax: 0710.321910
phongkt_ninhkieu@cantho.gov.vn